Imagen

Protocol d’obertura i accés al públic

Protocol d’obertura i accés al públic

Protocol d’obertura i accés al públic de l’Esport Base del Papiol Equips i jugadors Tots els membres de l’equip han d’entrar junts a la instal·lació, mantenint la distància i usant correctament la mascareta. L’entrada dels equips es farà…