COORDINADORS

ESPORT BASE DEL PAPIOL

Si tens qualsevol dubte, ells t'ajudaran!

Albert Alujas Mateo
Coordinador General
Dídac Vidal
Coordinador Bàsquet
Juli García
Coordinador Futbol
  • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació, programació, execució i avaluació de entrenaments dels i les esportistes, al llarg de tota la temporada.
  • Gestionar, coordinar i vetllar, amb el cos mèdic i de fisioteràpia, el treball de recuperació de les persones esportistes lesionades.
  • Gestionar i coordinar el cos tècnic a avaluar la detecció de talents.
  • Fomentar la higiene esportiva a les persones esportistes.
  • Assessorar el director/a tècnic per a l’adquisició de material d’entrenament.
  • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
  • Vetllar per l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs.
  • Col·laboració amb la direcció del Club en concentracions i esdeveniments esportius.
  • Ésser el nexe de comunicació.
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització del Club.