PREUS TEMPORADA 2017/18

QUOTES ANUALS TEMPORADA 2017-18

 

 

 

QUOTES TEMPORADA

2017 / 2018

 

INSCRIPCIÓ

 

PRIMERA QUOTA

 

SEGONA QUOTA

 

 

TOTAL

 

 

UN ÚINC

PAGAMNET

 

JUNY

 

SETEMBRE

 

NOVEMBRE

 

MARÇ

 

EQUIPS FEDERATS

 

100 €

 

120 €

 

100 €

 

100 €

 

320 €

 

290 €

 

ESCOLA ESPORTIVA

 

60 €

 

80 €

 

70 €

 

70 €

 

220 €

 

190 €

 

INICIACIÓ ALS ESPORTS

 

30 €

 

30 €

 

60 €

 

60 €

 

150 €

 

140 €

 

  • Les inscripcions fetes al mes de juny tindran una bonificació, si la inscripció es fa al mes de setembre, la bonificació quedarà exclosa.
  • El pagament de tota la quota anual en un únic pagament tindrà una bonificació.
  • La inscripció de la temporada s’ha de realitzar una transferència o ingrés al núm. de compte de l’entitat BBVA - ES82-0182-8171-29-0201539632 (Especificar el nom del nen/a).
  • Els pagaments de la quota del mes de Març i Novembre es realitzaran per domiciliació bancaria únicament.

 

Roba esportiva Equips Federats i Escola Esportiva.

Aquest any la roba esportiva va a part de la quota com expliquem a continuació.

 

Roba pack-1 (nou jugador).

85 €

Xandall, motxilla, paravent i roba entrenament.

Roba pack-2 (continuïtat).

60 €

Xandall, motxilla.

Roba per separat.

                    També es podran adquirir les peces de roba per separat.

Dipòsit equipació partit.

40 €

Pagament en metàl·lic en anar a buscar l’equipació a l’oficina del pavelló.

Els germans/es tindran un 50% de descompte en el dipòsit de a roba.

Dipòsit equipació partit. Germas/es.

20 €

 

Inscripció: Aquest concepte inclou les despeses d'inscripció d'equips, mutualitats o assegurances, inscripcions del nen/nena o fitxes federatives, portal del federat. També inclouen les despeses de manteniment de material de l'Esport Base del Papiol.

Aquest any teniu l’opció de pagar tota la temporada amb una única quota al principi de temporada.

Trimestres/quadrimestres: Aquest concepte està destinat íntegrament a la gestió de personal de l'Esport Base del Papiol, entrenadors, auxiliars i coordinadors. També a les despeses derivades de les competicions; fungibles com aigua i farmacioles, arbitratges, assegurances de responsabilitat civil, etc.

Roba: Aquest any la roba no està inclosa dintre de la quota anual, la roba la pagareu a part quant us adreceu a la tenda Sports Diagonal  allà tindran els packs de roba per la temporada. Trobaran 2 paks, el pack-1 (nou jugador), el pack-2 (continuïtat).

La roba dels packs és obligatòria per a tots els jugadors, si no teniu la roba de l’entitat, no podrem assistir als partits de lliga ni als entrenaments.

També estarà l’opció de comprar les peces de roba que us facin falta per separat.

El dia que aneu a què us agafin les talles de la roba esportiva haureu de pagar el 50% de la roba i el dia que l'aneu a buscar l'altre 50%. 

Direcció tenda:

SPORTS DIAGONAL

C/ Anselm Clave, 36 08750 Molins de Rei (Barcelona)

Tel. 93.175.05.21 - 93.175.05.20 – 93.175.05.19

Horari: De 9.00 a 13.30 h i 15:30 a 19 h. De dilluns a divendres 

Equipació: Aquest any el club serà el propietari de la roba dels partits (1a equipació amb pantalons, mitgetes i samarreta 2a equipació), al principi de temporada l’haureu de vindre a buscar a les oficines i haureu de deixar un dipòsit de 40 € i al final de temporada haureu de tornar la roba i es retornaran el dipòsit abonat. 

IMPORTANT!!!!

 

  1. Aquest any els nens/es d’Escola  Esportiva de bàsquet i futbol nascuts el 2010),  començaran a competir a les lligues del consell escola del baix Llobregat (CEBLLOB).
  2. Si al setembre no tenim la butlleta d’inscripció amb el justificant de pagament, el nen/nena no podrà començar ni els entrenaments ni la competició.
  3. El justificant de pagament de la inscripció (junt amb el del nou inscrit, si s'escau) s'ha de lliurar amb la butlleta  d'inscripció correctament complimentada.

Ha de constar-hi el nom del nen/nena inscrit/a. Si no és així, no es podrà tramitar la llicència federativa la mutualitat, l’assegurança i no podrà iniciar la temporada amb normalitat.

  1. Adjuntar la documentació amb el nom del jugador, justificant de pagament.
  2. Amb les Inscripcions cal adjuntar una fotografia i fotocòpia DNI/NIE i targeta sanitària.

 

AMB EL SUPORT DE:
Estàs aquí:Home ENTITAT PREUS TEMPORADA