NORMES INTERNES DELS MONITORS
ESPORT BASE DEL PAPIOL

1. Normes els dies d’entrenament i partit:

 • Serà obligatori dirigir els entrenaments i els partits de l’equip assignat. En cas d’absència comunicar amb antelació als coordinadors. Mai deixarem als nens/es sols als entrenaments ni partits.
 • No es podran modificar horaris d’entrenament sense consultar amb els coordinadors.
 • Cada entrenador haurà d’encarregar-se de realitzar la planificació de la temporada i haurà de complir amb la programació tècnica i tàctica que li assignaran els coordinadors.
 • Haurà de portar preparat els entrenaments de cada sessió i portar un control de l’assistència del nens/es.
 • Els coordinadors podran demanar la carpeta de feina per veure la feina i fer un seguiment de control de jugadors/es i entrenadors/es.
 • Respecte als teus companys. Fes que els jugadors es respectin entre ells.
 • El partit no deixa de ser un aprenentatge més, procurar que els jugadors respectin als adversaris, no facin gestos, no protestin a l’àrbitre, tinguin en tot moment una bona actitud, a fora coma a dins del terreny de joc i al mateix temps a la banqueta.
 • Si el jugador no incorreix és una falta greu, el jugador ha de participar com a mínim a dos quarts del partit.
 • Portar a terme els protocols indicats de la coordinació.
 • Enviar la convocatòria dels partits a totes les famílies via WhatsApp indicant l'hora i lloc de convocatòria l'hora i lloc de partit, adreça i nom del camp de l'equip contrari, abans de dijous a la nit, després de l’últim entrenament.
 • Acudir als coordinadors davant de qualsevol conflicte.
 • Respectar les opinions dels pares o mares dels nens/es del seu equip i tractar-los amb educació. Posat cas que sorgeixi un conflicte consultar amb els coordinadors.
 • Els coordinadors sempre estaran disposats a escoltar-vos i ajudar-vos no dubteu en acudir a ells davant de qualsevol dubte.
 • Obligatori assistir a tots els actes que organitzi el club, sempre amb la indumentària que ens ha proporcionat. Fer complir aquest aspecte als vostres jugadors/es.

2. Normes a dur a terme a les instal·lacions i material

 • A tots ens agrada poder gaudir d'unes instal·lacions i material en bon estat. Cuida’l i fes complir la normativa per poder mantenir-lo així.
 • Utilitza i fer utilitzar les papares.
 • Manté i fes mantenir netes les instal·lacions ( vestuaris, terreny de joc...)
 • Cada entrenador serà el responsable de vetlar d’un bon ús per part dels nens/es, la seguretat dels nens/es i fer complir els hàbits d’higiene dins del temps de vestuari.
 • Deixa i fes deixar recollides les pertinences pròpies i respecta les dels teus companys
 • Menja en les zones habilitades (prohibit en vestuaris i terreny de joc)
 • Fes un ús correcte del material, procura que el nen/a també o faci, així sempre estarà en bon estat (contar sempre el material que traiem)
 • Recollir el material un cop finalitzi la sessió per a poder ser utilitzat en properes sessions.

 3. Altres observacions:

 • És obligatori complir els horaris.
 • En cap moment es podrà abandonar les activitats o les instal·lacions sense el consentiment dels coordinadors. 
 • Queda totalment prohibit portar mòbils durant la sessió d’entrenament.
 • Conèixer i vigilar el compliment d’aquestes normes.
 • Assistir a totes les reunions que convoqui la coordinació, siguin generals o especifiques. Avisar amb temps en cas d’absència.

4. Normes de comportament i conducta:

 • Portar sempre l’uniforme de l’entitat corresponent a entrenaments i partits
 • Arribar a l’entrenament 15 minuts abans de l’inici de la sessió.
 • Vigilar i ajudar als nens/es al vestidor. Serà el moment per a treballar els aspectes de comportament, hàbits, ordre.
 • Entregar els nens/es de manera ordenada un copa ha finalitzat l’entrenament.
 • Abandonar la instal·lació un cop s’han entregat tots els nens/es.
 • Implicació i identificació
 • Respondre els mails i WhatsApp de coordinació i remetre la informació que s’especifiqui a les famílies.
 • Actitud i comportament exemplar amb tots els integrants de l’entitat.
 • Imatge d’acord amb el càrrec que desenvolupem.
 • Prohibició de fumar als voltants del terreny de joc o en espais tancats. Fer‐ho en la zona habilitada.
 • Saluda als teus companys, entrenadors i personal de l’entitat un cop arribes o marxes de la instal·lació.
Share
AMB EL SUPORT DE:
You are here: Home ENTITAT REGLAMENT INTERN REGLAMENT MONITORS