BENVOLGUT/A DELEGAT/A.

ESPORT BASE DEL PAPIOL

Benvolgut/a delegat/a.

 • Amb la voluntat de continuar millorant el treball i l'esforç que dia a dia es du a terme per part de totes les persones implicades que col·laborem fent possible que l'esport escolar al nostre poble disposi de la correcta organització en l'aspecte esportiu, i ens permeti potenciar la formació en valors educatius i socials als nostres infants, a continuació exposem breument quines són les funcions del Delegat/a:
 • El Delegat és la persona que col·laborarà directament amb l'entrenador/a, en totes les tasques esportives necessàries, prestarà l'atenció necessària a l'equip amb la finalitat d'aconseguir un bon ambient social i una bona organització en l'aspecte esportiu.
 • Ha de vetllar junt amb l'entrenador i jugadors per a la bona imatge de l'entitat, tant en l'àmbit esportiu com humanament.
 • Fomentarà el respecte cap a companys, jugadors contraris, àrbitres i públic, per part de tots els integrants de l'equip, i vetllarà perquè l'encontre es desenvolupi amb la màxima correcció possible.
 • Serà d'agrair que pugui estar als entrenaments que li siguin possibles.
 • Tindrà especial cura de detectar possibles problemes de relació a l'entorn i dins l'equip i posar-hi solució com més aviat millor, comptant amb el suport de l'entitat (entrenador, coordinador, junta ...)
 • Acompanyarà a l'equip tant als partits de casa com a fora. En cas de no poder s'ha de buscar substitut/a.
 • Donarà suport a coordinar amb l'entrenador/a, els desplaçaments a les pistes i els camps dels equips contraris informant sobre el punt i hora de trobada i informant-se sobre la ruta a seguir, que hi hagi prou cotxes per al viatge... etc.
 • Tindrà cura de què estigui l'entrenador proveït d'aigua, farmaciola... els dies de partits.
 • Conjuntament amb l'entrenador/a, gestionarà el vestidor per l'equip en els partits, tant a casa com a fora, procurant que a la fi de la utilització quedi com a mínim tal com ens l'hem trobat.
 • Té el reconeixement com membre d'Esport Base del Papiol i serà el nexe de comunicació entre els pares-entrenador-coordinador.
 • Vetllarà per què tota la informació que vagi adreçada a l'equip arribi a tots els integrants assegurant-se que tots els membres estan assabentats de les activitats de l'entitat, socials...
 • Ha de vetllar pel compliment per part dels jugadors i entrenadors de les normes internes del club referent a la uniformitat i al comportament, tant a dins com a fora de la pista i el camp. I en serà un clar exemple. 
Share
AMB EL SUPORT DE:
You are here: Home ENTITAT REGLAMENT INTERN REGLAMENT DELEGATS