CLAUSULES

ESPORT BASE DEL PAPIOL

 

 

EQUIPACIÓ ESPORTIVA.

 

Els jugadors hauran de presentar-se degudament equipats als entrenaments així com als partits de competició o amistosos amb l’equipament oficial de l’entitat.

 

TEMPORADA ,ENTRENAMENTS I PARTITS.

 

La temporada esportiva ve determinada per la Federació Catalana de Futbol i la Federació Catalana de Basquetbol ,i amb caràcter general compren del Setembre fins a Juny de l’any següent. Els entrenaments es fan dos o tres dies a la setmana d’acord amb la planificació establerta per l’entitat. Els partits es disputen el cap de setmana, d’acord amb el calendari oficial que determini la FCF i la FCBQ, segons resulti l’adscripció de cada equip.

 

ELS EQUIPS.

 

Els equips estan integrats pel nombre de jugadors, triats per grups d’edat, dins dels límits establerts per les normes reglamentàries d’aplicació .

 

La determinació de la inscripció dels jugadors a un altre equip serà decisió de l’àrea tècnica esportiva de l’Esport Base del Papiol, d’acord amb la vàlua i capacitació de cada esportista, i seguint la política esportiva que determini la Direcció Tècnica Esportiva de l’entitat.

 

ENTRENADORS I DELEGATS.

 

Cada equip està dirigit per un entrenador; és el responsable educatiu , de la planificació, seguiment i posada en pràctica dels programes esportius dissenyats per a cada equip, seguint les línies directrius definides per la Direcció esportiva de l’entitat.

 

Els Delegats auxilien als entrenadors durant els entrenaments i realitzen les funcions administratives i de representació davant dels àrbitres. També realitzen funcions d’interlocutor entre pares/mares/tutors-entrenadors.

 

COMPROMÍS DELS JUGADORS.

 

Els jugadors assumeixen el compromís i la responsabilitat d’assistir als entrenaments així com de comparèixer als partits de competició i amistosos als quals siguin convocats d’acord amb la planificació d’horaris i llocs, establerts pel cos tècnic.

 

COMPROMIS DELS PARES/MARES/TUTORS.

 

Els pares/mares/ tutors, respectaran i acataran en tot moment les decisions tècniques, administratives i esportives de l’entitat. Especialment pel que fa a l’organització dels equips i les seves competicions.

 

Respectaran les instal·lacions, als jugadors i entrenadors dels equips propis i rivals. No podran accedir a la zona de vestidors, elS monitors/es ajudaran al nens/es a dutxar-se i canviar-se. En cas contrari, l’entitat podrà prendre mesures disciplinàries.

 

OFICINA D´ATENCIÓ AL SOCI

 

Els socis de l’Esport Base del Papiol, es poden adreçar a l'oficina de l’entitat, en horaris d’atenció al públic , per tal de sol·licitar aclariments o informació, i també per realitzar suggeriments o formular queixes davant l’entitat.

 

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, les seves dades seran incorporades als fitxers de l’Esport base del Papiol.

 

Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades es pot adreçar a l’Esport Base del Papiol.

 

IMPAGAMENT DE QUOTA

 

L'impagament de quota d’inscripció comportarà automàticament la retirada de la fitxa federativa o escolar del jugador fins la regularització de l’impagament.

Els jugador/es amb quotes pendents de la temporada anterior no podran iniciar la temporada fins a la seva regularització. 

Share
AMB EL SUPORT DE:
You are here: Home ENTITAT REGLAMENT INTERN CLAUSULES EBP